Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Posiadanie uprawnień do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy otwiera bardzo dużo możliwości. Daje szansę na zdobycie interesującej oraz dobrze płatnej pracy. Jeśli jesteś osobą, która lubi podróżować i poznawać nowe miejsca, to jest to praca idealna dla Ciebie.

Warto mieć na uwadze, że obecnie wykwalifikowany kierowca jest jednym z najbardziej poszukiwanych pracowników.

 Ile można zarobić jako kierowca ?

Wykonywanie tej pracy wiąże się przede wszystkim z dobrymi zarobkami. Według obecnych statystyk są one stałe i wynoszą (w zależności od regionu i firmy) od 1800zł do 3500zł netto. W transporcie międzynarodowym wzrastają i mogą wynieść do 6000zł netto. Bardzo dużym plusem tego zawodu jest możliwość pracy nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Wielu kierowców chwali sobie możliwość podróżowania po terytorium różnych krajów, co można zaliczyć jako zaletę wykonywania tej pracy.

Jak zostać kierowcą zawodowym ?

Aby zostać kierowcą zawodowym należy:

1. Posiadać prawo jazdy kat. B.

2. Zdobyć uprawnienia pozwalające na kierowanie większymi pojazdami, czyli prawo jazdy kat. C, C+E, D.

3. Aby móc wykonywać pracę jako kierowca przewożący towary i/lub osoby należy przejść odpowiednie szkolenia, które różnią się czasem trwania. Jest to kurs kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej. Podział jest dokonywany na podstawie wieku kierowców oraz kategorii posiadanego prawa jazdy.

Osoba 18-letnia, która uzyskała uprawnienia kategorii C, C+E oraz D, D+E musi ukończyć szkolenie i zdać egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej. Będzie ona mogła wykonywać pracę kierowcy wyłącznie na liniach regularnych (do 50 km) do momentu uzyskania 21 lat- kat. C lub 23 lat-kat. D.

Osoba 21-letnia, która uzyskała uprawnienia kategorii C, C+E oraz osoba 23-letnia, która uzyskała uprawnienia kategorii D, D+E musi ukończyć szkolenie i zdać egzamin państwowy z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej.

Wszystkim osobom szkolonym, które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu państwowego w/w kwalifikacjach, wydaje się świadectwo kwalifikacji zawodowej.

Co 5 lat, począwszy od dnia uzyskania świadectwa, każdy kierowca zawodowy ma obowiązek odbyć szkolenie okresowe. Składa się ono z 35 godzin teoretycznych, badań lekarskich oraz psychologicznych.

Jak dodatkow zwiększyć szansę aby dostać lepszą pracę i wyższe zarobki.

Każdy kierowca, który posiada minimum kategorię B może zawsze podnosić swoje kwalifikacje o kolejne kategorie prawa jazdy, bądź też poprzez zrobienie, przykładowo, kursu ADR, czyli innymi słowami specjalistycznego szkolenia dającego uprawnienia do przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. Po ukończeniu takiego kursu należy przystąpić do egzaminu państwowego. Po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymuje się zaświadczenie, które uprawnia do przewozu materiałów klasyfikowanych jako niebezpieczne w transporcie zarówno krajowym, jak i zagranicznym. Zaświadczenie to honorowane jest we wszystkich krajach europejskich. Będąc kierowcą zawodowym niekoniecznie trzeba ograniczać się do przewozu rzeczy.

Warto zapisać się na dodatkowe kursy i szkolenia, które pozwolą na podniesienie kwalifikacji i uprawnień. Przykładowo przy posiadaniu kategorii B bądź C, zdobyć również kategorię D, która uprawnia do przewozu osób autobusem.

Wybór odpowiedniego Ośrodka Szkolenia Kierowców jest inwestycją.

Uzyskanie wszystkich umiejętności oraz uprawnień, które umożliwią wykonywanie profesji kierowcy zawodowego wiąże się z odbyciem kursów, szkoleń oraz egzaminami państwowymi, dlatego też bardzo ważny jest wybór odpowiedniego ośrodka szkolenia kierowców. Decyzja wyboru powinna być przede wszystkim dokładnie przeanalizowana oraz poparta wieloma argumentami, gdyż to od profesjonalizmu oraz perfekcyjności ośrodka zależy zarówno przygotowanie, jak i powodzenia na egzaminach dla poszczególnych kategorii prawa jazdy lub kursów specjalistycznych. Wybierane OSK powinno posiadać wiarygodne uprawnienia, których nie będzie można podważyć. Dlatego też warto jest wybrać szkołę, która zapewni nam zarówno pełne wyposażenie dydaktyczne, jak i profesjonalną, kompetentną kadrę instruktorów, zapewniających możliwość nabycia wiedzy oraz wszystkich umiejętności, wymaganych podczas egzaminu oraz umożliwiających w przyszłości swobodne prowadzenie pojazdów, zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego.