Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

duze ADR

Najbliższe terminy:

 

Brak nadchodzących wydarzeń!

Kurs dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne ADR.

I. Kurs dokształcający początkowy:
• kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 24 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.

II. Kurs dokształcający doskonalący:
• kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas - w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - materiały i przedmioty wybuchowe - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - materiały promieniotwórcze - w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Początkowy kurs podstawowy - kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, który ukończył 21 lat i poosiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii.

Początkowy kurs specjalistyczny - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.

Kurs doskonalący ( podstawowy lub specjalistyczny) - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym.

Dokumenty, które należy złożyć, aby zapisać się na kurs:
- kserokopia prawa jazdy
- dowód wpłaty
- kolorowa fotografia o wymiarach 3,5 x 4,5 cm lewy półprofil, z widocznym lewym uchem

Warunki przyjęcia na kurs:
- ukończone 21 lat
- posiadanie prawa jazdy

Kurs podstawowy :
Przeszkolenie powinny odbyć osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych: kierowcy pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub transportowych zajmujących się przewozem materiałów niebezpiecznych. Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z głównymi rodzajami zagrożeń występujących podczas przewozu towarów niebezpiecznych, działaniami zapobiegawczymi oraz czynnościami, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku. Ponadto szkolenie będzie obejmować takie zagadnienia, jak zasady oznakowania pojazdu, ładowania oraz rozładowywania pojazdu.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu w cysternach ( dla osób po kursie podstawowym ).
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy:
1. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w cysternach o pojemności powyżej 1 m3,
2. pojazdów-baterii o pojemności całkowitej powyżej 1 m3,
3. pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w kontenerach-cysternach, MEGC lub cysternach przenośnych, o pojemności jednostkowej powyżej 3 m3,

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów wybuchowych klasy 1
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy:
1. przewożący materiały i przedmioty wybuchowe.

Kurs specjalistyczny ADR w zakresie przewozu materiałów promieniotwórczych klasy 7
Przeszkolenie powinni odbyć kierowcy:
1. przewożący materiały promieniotwórcze

Ceny szkolenia:

Nazwa kursu ADR  Ilość godzin kursu  Cena 
Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas 25 480,00 zł
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach 16 340,00 zł
Szkolenie zintegrowane (szkolenie podstawowe plus specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach) 41 750,00 zł
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 8 300,00 zł
Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 8 300,00 zł
Szkolenie doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas (dla kierowców przedłużających uprawnienia po 5 latach) 16 380,00 zł
Szkolenie doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach (dla kierowców przedłużających uprawnienia po 5 latach) 8 250,00 zł
Szkolenie doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 (dla kierowców przedłużających uprawnienia po 5 latach) 5 250,00 zł
Szkoleni doskonalące w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 (dla kierowców przedłużających uprawnienia po 5 latach) 5 300,00 zł

Sprawdz inne kursy:

Kursy prawa jazdy motocyklowe:

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy:

Kurs prawa jazdy na samochód ciężarowy:

Kurs prawa jazdy na autobus: