Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

duze warsztaty

Najbliższe terminy:

 

Brak nadchodzących wydarzeń!

Warsztaty doskonalenia zawodowego Instruktorów.

Warsztaty dla instruktorówOśrodek Szkolenia Kierowców POLDEK jako jeden z nielicznych posiada potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań uprawniających do organizowania warsztatów dla instruktorów nauki jazdy.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Kierujących Pojazdami każdy instruktor nauki jazdy lub wykładowca jest zobowiązany do corocznego uczestniczenia w trzydniowych warsztatach doskonalenia zawodowego, prowadzonych przez ośrodek, który posiada akredytację potocznie nazywaną „Super OSK". Tylko biorąc udział w organizowanych przez nas warsztatach masz pewność, że zajęcia będą prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami według najwyższych standardów nauczania. Zapewniamy możliwość korzystania z odpowiednio przygotowanej infrastruktury oraz pomocy dydaktycznych.

Zarówno zajęcia praktyczne, jak i teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, dzięki której udoskonalisz posiadane umiejętności oraz wiedzę instruktora nauki jazdy. Podniesienie kwalifikacji przełoży się znacząco na satysfakcję kursantów biorących udział w prowadzonych przez Ciebie szkoleniach, a po zakończeniu kursu dla instruktorów nauki jazdy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w przepisach.

Dokument o odbyciu szkolenia musisz dostarczyć do 7 stycznia każdego roku staroście, który wydał uprawnienia instruktora nauki jazdy. Dodatkowo warsztaty dla instruktorów prowadzimy w dogodnych terminach, a dla Ośrodków Szkolenia Kierowców, które będą zgłaszały grupy instruktorów przewidujemy możliwość indywidualnej negocjacji ceny.

W atrakcyjnej cenie weźmiesz udział warsztatach których program (zgodnie z Rozporządzenie MTBiGM z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Dz.U. 2012 poz. 1019) zawiera następujące zajęcia:

I. Część teoretyczna

A. Uzupełnienie wiedzy w zakresie następujących tematów:

1. Psychologia - 1 godz.

2. Metodyka nauczania – 1 godz.

3. Prawo o ruchu drogowym – 1 godz.

4. Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu – 1 godz.

5. Bezpieczeństwo ruchu drogowego – 1 godz.

6. Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia – 1 godz.

B. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców – 2 godz.

C. Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego – 2 godz.

II. Zajęcia praktyczne:

A. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

B. Przeprowadzenie, pod nadzorem instruktora prowadzącego warsztaty, części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym (uczestnicy warsztatów występują w charakterze kandydatów na kierowców) – 1 godz.

C. Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów – 2 godz.


Sprawdz inne kursy:

Kursy prawa jazdy motocyklowe:

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy:

Kurs prawa jazdy na samochód ciężarowy:

Kurs prawa jazdy na autobus: