Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Bycie kierowcą zawodowym to przede wszystkim pewna praca, wiążąca się również z dobrymi zarobkami. Jeśli planujesz w przyszłości zajmować się transportem osób czy też rzeczy, to musisz wiedzieć, że posiadanie tylko odpowiedniej kategorii prawa jazdy nie jest wystarczające. Niezbędne jest również przejście odpowiednich szkoleń. Jednym z nich jest kwalifikacja wstępna przyspieszona. Pozwala ona nabyć kwalifikacje osobom, które planują rozpoczęcie pracy jako kierowca zawodowy. Od 6 kwietnia 2022 roku będzie niezbędny do rozpoczęcia kursu  na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym.  

Cena kursu: 3250 zł. Gdy zgłosi się jednocześnie większa grupa, możliwa jest negocjacja ceny.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla osób, które uzyskały uprawnienia w kategorii:
- C, C1 – po 10 września 2009 roku,
- D, D1 – po 10 września 2008 roku.

Warunkiem przystąpienia do szkolenia z kwalifikacji wstępnej przyspieszonej jest posiadanie ukończonych:
- 21 lat – dla kategorii C,
- 23 lata – dla kategorii D.

Od 6 kwietnia 2022 roku  osoby ubiegającej się o wpis w prawie jazdy kodu 95  muszą posiadać Profil Kierowcy Zawodowego (PKZ) - to elektroniczny dokument, generowany w systemie przez wydział komunikacji. Dokument będzie niezbędny do rozpoczęcia kursu  na przewóz rzeczy/osób oraz przystąpienia do egzaminu po zakończonym kursie kwalifikacyjnym.

Aby ukończyć kwalifikację wstępną z pozytywnym wynikiem oraz zdobyć nowe zakres uprawnień zawodowych należy:
- ukończyć kwalifikacje wstępną składającą się z 140 godzin zajęć (130 godzin teoretycznych oraz 10 godzin praktycznych),
- przejść badania lekarskie i psychologiczne,
- zdać egzamin państwowy złożony z 30 pytań testu (do każdego pytania są trzy odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa).
Każdy kursant, który uzyska pozytywny wynik z egzaminu państwowego, otrzyma Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej.

Szkolimy dokładnie, szczegółowo i zawsze profesjonalnie

Kwalifikacja wstępna przyspieszona jest przeznaczona dla tych kierowców, którzy chcą zająć się zawodowo przewozem osób lub rzeczy. Szkolenie obejmuje 140 godzin lekcyjnych z zajęciami teoretycznymi oraz 10 godzin zajęć praktycznych. Zanim zapiszesz się na kurs lub w czasie jego trwania musisz przejść obowiązkowe badania lekarskie oraz psychologiczne. Podczas szkolenia nauczyciele przekazują uczestnikom wiedzę dotyczącą prawidłowego kierowania pojazdem, przepisów bezpieczeństwa, właściwości technicznych pojazdów oraz bezpiecznego przewozu osób i rzeczy. Przedstawiane są również najważniejsze zasady sprawnej i prawidłowej obsługi logistyki, która ma bardzo duże znaczenie w spedycji i transporcie drogowym.

Nowe kwalifikacje - otwarta droga do sukcesu.

Każdy uczestnik, który ukończy szkolenie kwalifikacji wstępnej, ma umożliwione podejście do egzaminu teoretycznego. Egzamin to test, który składa się z części ogólnej, dla wszystkich kierowców oraz części specjalistycznej, dobieranej w zależności od posiadanej kategorii prawa jazdy. Jak tylko zaliczysz egzamin z pozytywnym wynikiem, otrzymasz Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej. Taki dokument ważny jest przez 5 lat. Po upływie tego okresu konieczne jest przystąpienie do szkolenia okresowego. Ważną kwestią jest też to, że po uzyskaniu Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej powinieneś jak najszybciej wybrać się do Wydziału Komunikacji w Urzędzie Miejskim w Twoim miejscu zamieszkania. Tam zostanie dokonany odpowiedni wpis w Twoje prawo jazdy, który potwierdzi poszerzenie zdobytych przez Ciebie uprawnień.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą OSK POLDEK dotyczącą kwalifikacji wstępnej przyspieszonej oraz wymaganych później szkoleń okresowych. Zapewniamy, że z nami zdobędziesz kwalifikacje zawodowe na najwyższym poziomie.


Sprawdz inne kursy:

Kursy prawa jazdy motocyklowe:

Kurs prawa jazdy na samochód osobowy:

Kurs prawa jazdy na samochód ciężarowy:

Kurs prawa jazdy na autobus: