Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Zgodnie z nowym przepisami, które weszły w życie 19 stycznia 2013 r., osoba zainteresowana uczestnictwem w kursie prawa jazdy, przed rozpoczęciem szkolenia musi uzyskać tzw. Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Profil ten można uzyskać w Starostwie Powiatowym (Wydziale Komunikacji) zgodnym z miejscem zameldowania.

Aby uzyskać PKK kandydat na kierowcę musi dostarczyć do Starostwa Powiatowego następujące dokumenty:
1. Wniosek o wydanie prawa jazdy (wypełniamy w biurze naszego ośrodka )
2. Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - jeżeli osoba nie ukończyła 18 roku życia (dotyczy kategorii AM, A1, B1, B)
3. Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
4. Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami ( dotyczy kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1 oraz D prawa jazdy )
5. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5cm
6. Kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli je posiada
7. Upoważnienie - jeżeli uzyskanie PKK powierza się innej osobie

Starostwo w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów przydzieli indywidualny Profil Kandydata na Kierowcę.
Po otrzymaniu numeru PKK, należy niezwłocznie dostarczyć je do biura naszego ośrodka.
Pomagamy w załatwianiu formalności !