Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Członkowie założyciele PKE dostrzegają konieczność integracji gospodarczej osób i podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji zawodowej, jak również konieczność stworzenia optymalnych warunków do kooperacji nauki i gospodarki, kształcenia specjalistów, integracji środowisk naukowych i przedsiębiorców. Wspólne działania są platformą dla wszystkich osób i podmiotów PKE.


Cele Polskiego Klastra Edukacyjnego

Integracja osób i podmiotów zajmujących się działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług, w tym:

 1. edukacja zawodowa i podnoszenie kwalifikacji kadry,
 2. standaryzacja usług i infrastruktury edukacyjnej,
 3. rozwój szkolnictwa zawodowego,
 4. podejmowanie działań lobbingowych w celu wykreowania obszaru działania Klastra, jako atrakcyjnego miejsca dla inwestorów zewnętrznych,
 5. edukacja komunikacyjna,
 6. promocja usług edukacyjnych członków Klastra,
 7. pozyskiwanie środków na rozwój bazy i infrastruktury edukacyjnej,
 8. tworzenie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych i obsługi klienta,
 9. Wzajemna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych, podatkowych – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej Członków Klastra,
 10. Reprezentowanie i ochrona interesów gospodarczych Członków Klastra,
 11. Działania na rzecz rozwoju sieci współpracy i partnerstwa wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych działalnością w zakresie edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
 12. Działanie na rzecz środowiska edukacyjnego ze szczególnym uwzględnieniem transferu osiągnięć naukowych i badawczych do gospodarki,
 13. Wspieranie inicjatyw gospodarczych oraz przedsiębiorczości Członków Klastra z zakresu edukacji zawodowej i edukacyjnej standaryzacji usług,
 14. Działania na rzecz tworzenia struktur gospodarczych Klastra,
 15. Rozwijanie i utrwalanie dobrej marki Klastra, budowanie prestiżu środowiska edukacyjnego oraz propagowanie jego osiągnięć,
 16. Współdziałanie z organami władzy administracji rządowej i samorządowej w zakresie tworzenia korzystnych warunków działalności gospodarczej.

Więcej na temat aktywności i celów Polskiego Klastra Edukacyjnego znajdą Państwo na stronie https://www.pke.org.pl/

logo zak Y bg sObecnie Centrum Nauki i Biznesu „Żak" posiada oddziały w 80 miastach. Fakt, iż w każdym regionie kraju istnieje kilka naszych placówek edukacyjnych pozwala nam szczycić się mianem największej OGÓLNOPOLSKIEJ firmy edukacyjnej.

W chwili obecnej w naszych oddziałach kształci się kilkadziesiąt tysięcy słuchaczy, których zaufanie i zadowolenie przyczyniają się do ciągłego rozwoju szkoły.

Wykwalifikowana kadra dydaktyczna i zaangażowani w działalność szkoły pracownicy administracyjni tworzą zgrany, profesjonalny i oddany zespół.

Naszym słuchaczom oferujemy bardzo bogatą, urozmaiconą i dostosowaną do potrzeb rynku ofertę programową. Ogromna różnorodność szkół policealnych daje gwarancję, że każdy słuchacz znajdzie specjalizację dostosowaną do swoich potrzeb, zainteresowań i predyspozycji.

Sekretariat główny
ul. Targ Drzewny 3/7 80-886 Gdańsk

Sekretariat czynny w godzinach:
pn. -pt. 10.00 - 18.00

tel.:58 308-42-06/08
tel./fax: 58 308-42-07 58 308-42-07
GG: 10001824

e-mail: gdansk@zak.edu.pl
www: https://zak.edu.pl/