Serwis korzysta z plików cookie. Pozostając na tej stronie, wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie zgodnie z Polityką Prywatności.

Rok 2014 przyniósł nam istotne zmiany w zakresie szkolenia oraz uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami.
Warto zaznajomić się z nowościami, które wprowadzają tegoroczne ustawy i rozporządzenia.

Najważniejsza, a zarazem najhuczniej opisywana medialnie zmiana, to oczywiście możliwość

prowadzenia motocykla posiadając prawo jazdy kategorii „B". Należy jednak pamiętać, iż ustawa dokładnie opisuje jakim motocyklem mamy prawo się poruszać. Ma to być pojazd o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg. Należy pamiętać, że musimy posiadać prawo jazdy kategorii „B" przez okres minimum 3 lat. Oczywiście osoby posiadające prawo jazdy kat C, C+E lub D mogą również bez obaw pokusić się o jazdę na jednośladzie.

Ta istotna zmiana wzbudza szereg kontrowersji. Zachwyceni są oczywiście kursanci, którzy mogą poruszać się jednośladem bez przechodzenia szkolenia i (przede wszystkim) zdawania egzaminu.
Pojawia się jednak pewna obawa, nie tylko w środowisku szkoleniowym, ale również wśród osób zaangażowanych w Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, czy nawet wśród doświadczonych motocyklistów. Wszyscy oni obawiają się o bezpieczeństwo kierowców przesiadających się z wielośladu na jednoślad. Owszem, minimum 3 letnia praktyka w zakresie prowadzenia samochodu osobowego jest przydatna, przyzwyczaja nas do sytuacji na drodze, dzięki czemu nabieramy doświadczenia jako kierowca. Musimy jednak pamiętać, że prowadzenie motocykla diametralnie różni się od prowadzenia samochodu. Nasza umiejętność kierowania motocyklem ma znaczny wpływ na nasze bezpieczeństwo, jak również bezpieczeństwo innych uczestników ruchu. Doświadczeni motocykliści obawiają się „zielonych" kierowców jednośladów, którzy nie będą posiadali odpowiednich umiejętności by prawidłowo zapanować nad pojazdem.
Oczywiście w takim wypadku pomocna może okazać się pomoc kolegów-motocyklistów. Jednakże poza teorią istotna jest praktyka, a tej młody motocyklista musi nabyć już niestety tylko na drodze. Ustawa nie przewiduje możliwości uczenia takich osób w ośrodkach szkolenia, dlatego jedyną możliwością dla „nowych" motocyklistów staje się ćwiczenie techniki i taktyki jazdy w Ośrodkach Doskonalenia Techniki Jazdy (ODTJ), niestety na chwilę obecną w Trójmieście nie ma takiej ośrodka. W związku z tym istnieje obawa, że mało kto będzie miał czas, chęć i pieniądze udać się we wspomniane miejsce.
Dla wszystkich osób, które zamierzają korzystać z możliwości jaką daje ustawa mamy tylko jedną radę- bądźcie rozważni.

Kurs prawo jazdy bez teorii ?

Większość kursantów, zwłaszcza posiadających prawo jazdy zawodowe, np. prawo jazdy kat. C, C+E, D którzy na co dzień nie przebywają w Polsce na pewno ucieszy kolejna zmiana.
Wszystkie osoby, które zdały z wynikiem pozytywnym część teoretyczną egzaminu państwowego dowolnej kategorii po 24.08.2014r. nie muszą ponownie do niej przystępować, niezależnie za jaki czas przystąpią do części praktycznej. Obowiązujące do tej pory pół roku ważności teorii, dotoczy oczywiście osób, które zdawały ją przed wspomnianą datą, ale dla reszty kursantów oznacza to dożywotnią ważność egzaminu teoretycznego.
Dla osób robiących kurs na prawko C bądź D jest to na pewno duże udogodnienie.
Dodatkowo, pamiętajmy że od wspomnianego dnia pytania egzaminacyjne mają być jawne, chociaż na chwilę obecną nie wiadomo gdzie i jak zostaną one udostępnione.
Warto wiedzieć, że od 24 sierpnia br. egzaminator ma obowiązek przedstawić nam informację, na które pytania odpowiedzieliśmy błędnie oraz jaka jest prawidłowa odpowiedź. Warto dowiedzieć się co na teście zrobiliśmy źle, pozwoli nam to uniknąć powtarzania danych błędów w przyszłości.

Przed egzaminem.

Jeżeli po przebytym szkoleniu nie czujemy się na siłach by przystąpić do Egzaminu Państwowego z kategorii prawa jazdy, na którą uczęszczaliśmy, ustawodawca daje nam możliwość zmiany tej kategorii przy przystępowaniu do egzaminu. Od 24 sierpnia tego roku, odpowiednio:
-kończąc kurs prawa jazdy kategorii A1 możemy przystąpić do egzaminu kategorii AM;
-kończąc kurs prawa jazdy kategorii A2 możemy przystąpić do egzaminu kategorii AM lub A1;
-kończąc kurs prawa jazdy kategorii A możemy przystąpić do egzaminu kategorii AM, A1 lub A2;
To samo dotyczy kursów prawa jazdy kategorii B, kursów prawa jazdy kat. B+E, kursów prawa jazdy C, kursów prawa jazdy kat. C+E, kursów kategorii D lub D+E. W tym przypadku mamy możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B1, C1, C1+E, D1 lub D1+E oraz do przystąpienia do egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM.
Jest to wygoda głównie dla osób przystępujących do egzaminu w zakresie kategorii A1, A2 oraz A. Wiele osób po szkoleniu stwierdza, że nie potrzebuje poruszać się jednośladem, na którym się uczyli i wolą zdać egzamin w zakresie kategorii motocyklowej o mniejszej pojemności. Dotyczy to głównie osób, które mają problem z utrzymaniem motocykla na egzaminie państwowym na kategorię A. Pamiętajmy jednak, że ta kategoria, z której zdamy egzamin państwowy, będzie tą, z której uzyskamy uprawnienia.

Zmiany w egzaminie praktycznym na prawo jazdy od 2015 roku.

Zmianie ulega również sam egzamin praktyczny, od 1 stycznia 2015r. dodatkową umiejętnością sprawdzaną w czasie egzaminu będzie umiejętność jazdy ekologicznej. Dotyczy to wszystkich kategorii prawa jazdy oprócz kategorii motocyklowych (AM, A1, A2, A).
Kursanci muszą dokonywać zmian biegów zgodnie z zasadami energooszczędnej jazdy. Dla osób zdających egzamin państwowy z części praktycznej dla kategorii B lub B+E powinniśmy dokonywać zmiany biegu na wyższy w momencie, kiedy silnik osiągnie od 1800 do 2600 obrotów na minutę, a pierwsze cztery biegi powinny być włączone zanim pojazd osiągnie 50 km/h.
W zakresie kursu kat C, kursu kat C E, bądź też kursu kat D osoba egzaminowana powinna utrzymywać prędkość obrotową silnika w zakresie zielonego pola pracy oznaczonego na obrotomierzu pojazdu egzaminacyjnego.
Teoretyczny sposób takiej jazdy kursanci poznają odbywając kurs na prawo jazdy kat. C, C+E lub D. Osoby uczęszczające równolegle na kurs kurs kierowcy zawodowego mają możliwość poznania ekojazdy od strony praktycznej. Kursanci odbywający szkolenia kierowców zawodowych nie przejmą się raczej tymi zmianami, ponieważ taki sposób jazdy jest od nich wymagany przechodząc kurs na przewóz osób i rzeczy.
Dodatkowo kursant każdej kategorii (poza motocyklowymi) ma obowiązek korzystać z hamowania silnikiem.
Pamiętajmy jednak, że zmiana ta dotyczy osób, które zdały egzamin państwowy z części teoretycznej po wspomnianej dacie, wszystkie osoby, które uzyskały wynik pozytywny z części teoretycznej w 2014 r. obowiązuje „stary" egzamin praktyczny.

W związku z pojawiającymi się ciągle w mediach historiami o niebezpiecznych sytuacjach drogowych, jak chociażby nasza trójmiejska afera z kierowcą na Sopockim Molo, ustawodawca uznał, iż należy rozwiązać problem w zarodku. Efektem tego jest okres próbny dla prawa jazdy kategorii „B". Każdy kursant, który zda egzamin państwowy z części praktycznej kategorii „B" po 4 stycznia 2016r. otrzyma swoje prawo jazdy na okres próbny wynoszący dwa lata. W tym czasie będą go obowiązywały stosowne ograniczenia, tj. obowiązek posiadania zielonego listka na szybie, ograniczenia prędkościowe- zakaz przekraczania prędkości 50 km/h na obszarze zabudowanym, 80 km/h poza obszarem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie i drodze ekspresowej dwujezdniowe czy zakaz podejmowania pracy zarobkowej w charakterze kierowcy pojazdu określonego w prawie jazdy kategorii B. Osoba posiadająca takie uprawnienia będzie musiała odbyć kurs dokształcający w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, kurs taki będzie należało przejść między 4 a 8 miesiącem, licząc od dnia otrzymania prawa jazdy. Szkolenie odbywać będzie się w Ośrodkach Ruchu Drogowego (np. w PORD). Po ukończeniu kursu otrzyma się stosowne zaświadczenie ukończenia w/w zajęć, które należy przedstawić w urzędzie.

Planowane zmiany w przyszłości.

Polska Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ma w planie do 2020 roku zmniejszyć ilość wypadków w Polsce o połowę. Przy powstałych zmianach w Ustawie o kierujących pojazdami z jednej strony mamy wyraźne propozycje poprawy bezpieczeństwa, jak chociażby wspominany wyżej okres próbny. Z drugiej jednak strony możliwość prowadzenia motoru dla osób niezaznajomionych ze specyfiką prowadzenia takiego pojazdu daje dużo do myślenia na temat bezpieczeństwa w ruchu.
Polsce marzy się tak zwana Wizja ZERO, czyli zredukowanie do zera liczby wypadków na drogach. Można to osiągnąć tylko wtedy, kiedy na drodze pojawiać będą się świadomi i obeznani w przepisach kierowcy. Wybierając ośrodek szkolenia bierzmy pod uwagę jego renomę i sposób prowadzenia zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Dotyczy to nie tylko kursów prawa jazdy, ale również kursów kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej czy szkoleń okresowych kierowców. Dzięki temu ze spokojem wyjedziemy na drogę wiedząc, że to czego nas nauczono pomoże nam dobrze i bezpiecznie pokonywać trudności na drodze.

Na podstawie Ustawy z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju poz. 594 z dnia 9 maja 2014r, zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.